Stegvis vård anpassar behandlingen efter patientens vårdbehov

I Step Up-kursen Stegvis vård presenteras en modell för stegvis vård och hur husläkarmottagningar kan arbeta med evidensbaserad behandling för vanliga psykiatriska tillstånd.

Primärvården har ett brett uppdrag som inkluderar att erbjuda behandling vid milda till måttliga psykiatriska tillstånd. Nu lanserar STEP-UP kursen Stegvis vård. Kursen presenterar en modell för stegvis vård med evidensbaserad psykologisk behandling för vanliga psykiatriska tillstånd. Den ges i två versioner, en för chefer och en för samtalsbehandlare.

–Stegvis vård handlar om att anpassa behandlingens intensitet efter patientens behov av vård. Tiden man sparar på att många patienter kan arbeta självständigt kan läggas på individuella behandlingar för de patienter som verkligen behöver det, säger Mari von Bahr Bentzer leg. psykolog och kursansvarig.

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder

Modellen för stegvis vård i de här kurserna fokuserar på hantering av patienter med ångestsyndrom, depression, trauma- och stressrelaterade syndrom, insomni, tvångssyndrom och hälsoångest. För dessa tillstånd finns etablerade evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder som passar bra för stegvis vård. Målet med kurserna är att, utifrån primärvårdens förutsättningar, effektivisera vården och öka andelen patienter som erhåller evidensbaserad psykologisk behandling.

När det gäller psykologisk behandling rekommenderas generellt som första steg guidad självhjälpsbehandling utifrån en bok, internetförmedlad KBT (IKBT) eller gruppbehandling. Om patienten inte förbättrats efter insatser på det första steget och bedöms fortsatt aktuell för psykologisk behandling inom primärvården är det mer aktuellt med individuell behandling.

–Primärvårdens uppdrag är omfattande och vi står inför många utmaningar. För att kunna hantera det höga inflödet av patienter med psykisk ohälsa, ha hög tillgänglighet och erbjuda evidensbaserad behandling krävs ett organiserat arbetssätt, säger Mari von Bahr Bentzer.

Fakta, film, reflektion och övningar

Kursens pedagogik bygger på faktatexter, filmer, reflektion och övningar. Detta kompletteras sedan med behandlarstöd utifrån stegvis vård, till exempel anamnesmall, lathundar och checklistor.

Efter kursen ska man känna till hur primärvården kan arbeta utifrån en stegvis vårdmodell, kunna beskriva på vilket sätt en stegvis vårdmodell kan effektivisera vården och öka möjligheten att erbjuda evidensbaserad vård, känna till hur bedömningsförfarandet kan genomföras i en stegvis vårdmodell, känna till olika behandlingsformat som kan ingå samt hur insatser kan utvärderas.

Kursen ges i två versioner, en för chefer och en för samtalsbehandlare.

Publicerad 2022-05-18

Här hittar du kursen: