Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Praktisk övning för eget patientarbete och teamarbete med att uppmärksamma, bedöma och behandla skadligt bruk och måttligt alkoholberoende. 15-metoden är strukturerad och sammanför de komponenter inom utredning och behandling som har den starkaste evidensen.

Målgrupp:

Kursen finns i två versioner, den första vänder sig till alla professioner som behöver uppmärksamma skadligt bruk och måttligt alkoholberoende. Den andra kursen vänder sig till de professioner som har till uppgift att bedöma och behandla, till exempel läkare, psykolog eller sjuksköterska psykisk hälsa.

Alkohol och hälsa med 15-metoden – steg 1

Den här kursen går endast igenom första steget i 15-metoden.

Målgrupp: Alla professioner på en husläkarmottagning som behöver uppmärksamma, men som inte har till uppgift att bedöma och behandla skadligt bruk och måttligt alkoholberoende.

 

Alkohol och hälsa med 15-metoden – steg 1-2-3

Den här kursen går igenom alla tre steg som ingår i 15-metoden. 

Målgrupp: Vårdpersonal som har till uppgift att bedöma och behandla skadligt bruk och måttligt alkoholberoende. Till exempel läkare, psykolog eller sjuksköterska psykisk hälsa.


Publicerad:
2021-12-16
Senast uppdaterad: 2023-02-17

Alla kurser i STEP-UP