Triagering inom psykisk ohälsa

  • Digital kurs på Lärtorget

Den här kursen ger kunskap och verktyg för att kunna genomföra ett effektivt, strukturerat och patientsäkert bedömningssamtal gällande psykisk ohälsa.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som mottagningssjuksköterska på husläkarmottagningen. Modellen för triagering som kursen beskriver utgår från ett teambaserat tankesätt, vilket möjliggör en snabbare bedömning och triagering till mest lämpad profession, och ger ett bättre omhändertagande av patienten.

I kursen går vi igenom de beslutsunderlag mottagningssjuksköterskan använder vid bedömningssamtal, där en frågemall med kompletterande frågor om psykisk ohälsa introduceras. Även STEP-UP:s triagemodell samt en särskild guide till stöd och insatser till barn och unga med psykisk ohälsa presenteras.

För att kunna tillgodogöra dig kursen rekommenderas att du först har gått STEP-UP-kursen Psykiatrisk diagnostik – grundkurs.

Kursen tar cirka 2 timmar att göra.


Vid frågor och support kontakta step-up.slso@regionstockholm.se

Kursen publicerad: 2022-09-01

Sjuksköterska, Verksamhetschef, Barn och unga