STEP-UP webbinarier

Webbinarierna riktar sig till vårdpersonal och chefer som arbetar med psykisk ohälsa på sin husläkarmottagning.

Förutom kurser så erbjuder STEP-UP också webbinarier för husläkarmottagningar som arbetar med mild till måttlig psykisk ohälsa och beroende. Alla webbinarier är kostnadsfria och riktar sig till vårdpersonal som arbetar med psykisk hälsa på husläkarmottagning.

Alla webbinarier genomförs över Teams. När du anmäler dig skickas en länk till den e-post som du har angivit.

För samtliga webbinarier rekommenderar vi att deltagare genomför de digitala kurser som anges inför deltagande. Under webbinarierna kommer vi att kunna fördjupa oss i de frågor som deltagarna önskar samt diskutera problem och lösningar 

Nätverksmöte: Utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Om:

Digitalt nätverksmöte för personal i uppdraget "Utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa".

Tema: Ätstörning

Vi tar upp frågor om ätstörning och ätstörningssymtom och diskuterar vad som är ett rimligt förhållningssätt i primärvården. Eventuella föreläsare annonseras här småningom.

På nätverksmötet försöker vi generellt ta upp frågor och teman som är relevanta för er som arbetar med uppdraget, och såklart ge utrymme för er att diskutera och samverka med varandra. Kom gärna med förslag och idéer på frågor att ta upp.

Kontakta: karl.almqvist-simonsson@regionstockholm.se

För vilka?

Webbinariet riktar sig till personal i teamet för utökade insatser för barn och unga på HLM.

Tid:

Onsdag, 18 september, 2024, kl. 13.00-15.00

Plats:

Digitalt möte via Teams