Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Kursen ger dig förutsättningar att bedöma suicidrisk hos patienter utifrån ett helhetsperspektiv.

Efter genomgången kurs har sjuksköterska behörighet att göra en suicidriskbedömning på nivå 1, vilket innebär att kunna genomföra ett bedömningssamtal för att identifiera suicidrisk och kalla in medbedömare vid behov, samt att dokumentera och motivera suicidriskbedömningen. Läkare, samt annan legitimerad vårdpersonal, kan efter verksamhetschefens bedömning utföra suicidriskbedömning på nivå 2, vilket innebär att kunna avgöra risknivå och vid behov akut remittera patienten vidare till psykiatrisk akutmottagning för akut psykiatrisk vård.


Publicerad:
2022-06-22
Senast uppdaterad: 2023-04-25

Alla kurser i STEP-UP