Listen

Stödmaterial

Här kan du söka efter stödmaterial att använda i det kliniska arbetet. Du kan använda dig av filtrering när du söker efter ett specifikt material.

Filtrera

Filtrering

Behandling och stöd
Bedömning och diagnostik
Triagering och hänvisning
Depression och nedstämdhet
Oro och ångest
Stress och utmattning
Alkohol
Suicidnära
Sömnsvårigheter
Kris och trauma
Relationer och konflikter
Känsloreglering
Ätstörning
Neuropsykiatri och funktionsvariation
Återställ
Bedömningsformulär
Psykopedagogiskt material
Arbetsblad och hemuppgifter
Metodstöd och manualer
Administrativt stöd
Digitala kurser
Återställ
Barn
Vuxna
Unga
Föräldrar
Närstående
Återställ

Visar 10 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

© Region Stockholm

Arbetsblad för patient att registrera alkoholkonsumtion per vecka.

Se mer

© Region Stockholm

Frågeformulär om alkoholkonsumtion att ge till patienten.

Se mer

© Region Stockholm

Arbetsblad för patienten att beskriva strategier för att undvika oönskad alkoholkonsumtion

Se mer

© Region Stockholm

Arbetsblad för att beskriva egna risksituationer för oönskad alkoholkonsumtion.

Se mer

© Region Stockholm

Arbetsblad för patienten att formulera målsättning för minskad alkoholkonsumtion vid behandling.

Se mer

© Region Stockholm

Faktablad om alkohol och hälsa att ge till patienter.

Se mer

© Region Stockholm

Självhjälpsbroschyr för förändring av alkoholvanor.

Se mer

© Region Stockholm

Komplement till utbildning i 15-metoden som beskriver metoden, behandlingens genomförande och praktiska tips för att komma igång

Se mer

2023

© Region Stockholm

Ett stöd för att i fyra steg genomföra implementering utifrån lokala förutsättningar.

Se mer

© Region Stockholm

Kortversion av handboken till 15-metoden som ger översikt över de tre stegen i metoden.

Se mer

1/10