Våld i nära relation

Våld i nära relation

Kursen ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ge professionellt stöd och behandling.

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Kursen är framtagen av enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och riktar sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, samt tandvård. Den ger dig ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling.

Kursen består av fyra kapitel och tar cirka 2,5 timmar att genomföra. För dig som är chef finns även en helt fristående modul.

Läs mer om kursen på Akademiskt primärvårdscentrums webbplats

Alla kurser i STEP-UP