Kurser för utökade insatser för barn och unga

Den här kurserna vänder sig till dig som arbetar på en husläkarmottagning som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.

Introduktion STEP-UP

Introduktion – STEP-UP

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Utökade insatser för barn och unga

Utökade insatser för barn och unga

Suicidriskbedömning - barn och unga

Suicidriskbedömning – barn och unga

Läkarens roll i teamet - utökade insatser för barn och unga

Läkarens roll i teamet – utökade insatser för barn och unga

Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Våld i nära relationer

Våld i nära relation

Alla kurser i STEP-UP